CZ cs
Menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete konkrétní informace o způsobech, jakými nakládáme s vašimi údaji. Správcem vašich údajů je: Horn Distribution S.A. Kurantów 34 02-873 Warszawa e-mail: gdpr@horn.eu

1. Přístupové údaje a hosting

Na naše webové stránky můžete přistupovat, aniž byste museli poskytovat své osobní údaje. Při každém přístupu na naše webové stránky náš server automaticky zaznamenává pouze tzv. serverové protokoly, např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a vašeho poskytovatele internetových služeb (přístupové údaje), a dokumentuje přístup na stránku.

Tyto údaje jsou analyzovány pouze za účelem zajištění správného fungování našich webových stránek a zlepšení naší nabídky. V kontextu zájmů se tak děje za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. správné prezentace naší nabídky. Všechny přístupové údaje jsou vymazány do sedmi dnů od ukončení návštěvy webových stránek.

Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem služeb

V rámci dohody o zpracování údajů jsme požádali externího poskytovatele služeb o poskytnutí služeb týkajících se hostingu a prezentace webových stránek. Veškeré údaje, které - jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů - byly shromážděny, když jste používali naše webové stránky nebo když jste poskytli údaje ve vyhrazených formulářích v internetovém obchodě, jsou uchovávány na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech se provádí pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi EU nebo EHP.

2. Shromažďování a zpracování údajů za účelem plnění smlouvy

Osobní údaje shromažďujeme, když nám je poskytnete při zadávání objednávky nebo když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu nebo e-mailu). Povinná pole jsou vyžadována, protože se týkají údajů, které potřebujeme mít k plnění smlouvy nebo k posouzení záležitosti, kvůli které nás kontaktujete. Pokud je neuvedete, nebudeme moci objednávku dokončit nebo vás kontaktovat. Konkrétní typ shromažďovaných údajů závisí na formulářích, do kterých jsou údaje zadávány. Vámi poskytnuté údaje používáme k plnění smlouvy a k zodpovězení vašich dotazů. Po splnění smlouvy bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů vyžadovaných daňovými předpisy a zákonem o účetnictví budou vaše údaje vymazány, pokud nedáte souhlas k jejich dalšímu použití nebo pokud si nevyhradíme právo je nadále používat v případech, kdy to zákon umožňuje - o čemž budete informováni v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3. Předávání údajů

Za účelem plnění smlouvy předáváme vaše údaje kurýrní společnosti pověřené doručováním, pokud je to nezbytné pro doručení vámi objednaného zboží. V závislosti na poskytovateli platebních služeb, kterého jste si zvolili při zadávání objednávky, předáváme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci, která platbu zpracovává, a případně poskytovateli platebních služeb, kterého jsme si zvolili my nebo vy za účelem zpracování platby. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takových případech byste se měli přihlásit ke svému účtu u poskytovatele platebních služeb zadáním svých přístupových údajů při zadávání objednávky. V takové situaci platí zásady ochrany osobních údajů konkrétního poskytovatele platebních služeb.

Předávání údajů kurýrní společnosti

Pokud nám při zadávání objednávky nebo po něm poskytnete své údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla, poskytneme je kurýrní společnosti, aby vás mohla kontaktovat před doručením objednávky za účelem oznámení nebo domluvení podrobností o doručení. Děje se tak za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. rychlého a správného vyřízení vaší objednávky.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Údaje o naší společnosti a vaše práva" nebo zasláním zprávy přímo kurýrní společnosti na kontaktní adresu uvedenou níže. Po odvolání souhlasu vymažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud nám nedáte výslovný souhlas s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely nebo pokud si nevyhradíme právo údaje nadále používat v případech, kdy to povoluje zákon - o čemž budete informováni v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa

4. E-mailový zpravodaj

Reklamy zasílané e-mailem po přihlášení k odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme vaše údaje potřebné pro tento účel nebo údaje, které jste nám poskytli při jiné příležitosti, abychom vám na základě vašeho souhlasu pravidelně zasílali náš newsletter e-mailem.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním příslušné zprávy nebo pomocí vyhrazeného odkazu v newsletteru. Poté, co se z odběru newsletteru odhlásíte, vaši e-mailovou adresu vymažeme, pokud nám nedáte výslovný souhlas s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely nebo pokud si nevyhradíme právo údaje nadále používat v případech, kdy to povoluje zákon - o čemž budete informováni v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpravodaj bude zasílán poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem předáme vaši e-mailovou adresu v souladu s příslušnou smlouvou o zpracování údajů. Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi EU nebo EHP.

5. Soubory cookie a online analýza

Soubory cookie používáme k zatraktivnění našich webových stránek a k umožnění specifických funkcí za účelem zobrazení vhodných produktů nebo pro účely průzkumu trhu. V kontextu zájmů se tak děje za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. zajištění optimální prezentace naší nabídky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po jeho zavření, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie se uchovávají ve vašem koncovém zařízení a mohou být použity k identifikaci vašeho prohlížeče při dalším přístupu na webové stránky (tzv. trvalé soubory cookie). Doba uchování je uvedena v nastavení souborů cookie vašeho prohlížeče. Prohlížeč lze nakonfigurovat tak, abyste mohli dostávat informace o používání souborů cookie a rozhodnout se, zda si přejete soubory cookie v určitých případech přijmout nebo zcela odmítnout. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookie různými způsoby. V nabídce nápovědy prohlížeče naleznete vysvětlení, jak nastavení souborů cookie změnit. Najdete je pod následujícími odkazy:

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Tyto webové stránky také používají takzvané soubory cookie DoubleClick pro účely služby Google Analytics (viz níže), aby bylo možné identifikovat váš prohlížeč, pokud používáte jiné webové stránky. Informace automaticky generované soubory cookie, které se týkají vašeho používání našich webových stránek, se odesílají na server společnosti Google v USA a tam se uchovávají. Vzhledem k tomu, že naše webové stránky mají aktivní anonymizaci IP, bude vaše IP adresa před dalším odesláním v členských státech EU nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, zkrácena. Úplná IP adresa je odeslána na server Google v USA a tam je zkrácena pouze ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Google tyto informace použije k přípravě zprávy o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. V kontextu zájmů se tak děje za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. zajištění optimálního a efektivního fungování našich webových stránek na trhu. Společnost Google poskytne výše uvedené informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje pro společnost Google.

Google DoubleClick je nabídka společnosti Google LLC. (www.google.com).

Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí bylo zjištěno, že společnosti s certifikátem Privacy Shield zajišťují dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Soubory cookie DoubleClick můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Informace o používání souborů cookie a příslušných nastaveních můžete získat také na webových stránkách Digital Advertising Alliance. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby vám umožňoval přijímat informace o používání souborů cookie a rozhodnout se, zda si přejete soubory cookie v konkrétních případech přijímat nebo zcela odmítat. Pokud používání souborů cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Používání služby Google (Universal) Analytics pro online analýzu

Naše webové stránky využívají Google (Universal) Analytics, nástroj pro online analýzu vyvinutý společností Google Inc (www.google.com). V kontextu zájmů se tak děje za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. zajištění optimální prezentace naší nabídky. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek, např. soubory cookie. Automaticky shromážděné informace týkající se vašeho používání našich webových stránek se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA a tam se uchovávají. Vzhledem k tomu, že naše webové stránky mají aktivní anonymizaci IP, bude vaše IP adresa před dalším odesláním v členských státech EU nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, zkrácena. Úplná IP adresa je odesílána na server Google v USA a tam je zkrácena pouze ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se obvykle nekombinuje s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google LLC sídlí v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí bylo zjištěno, že společnosti s certifikátem Privacy Shield zajišťují dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Můžete zabránit zaznamenávání údajů shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a týkajících se vašeho používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a můžete také zabránit zpracování těchto údajů společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Případně můžete místo instalace doplňku prohlížeče také kliknutím na tento odkaz zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics na našich webových stránkách. Soubor s odmítnutím souborů cookie se pak uloží do vašeho koncového zařízení. Pokud soubory cookie odstraníte, budete muset znovu kliknout na výše uvedený odkaz.

6. Reklama pomocí nástrojů e-marketingu

Remarketing Google AdWords

K propagaci našich webových stránek ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran používáme službu Google AdWords. Za tímto účelem se v koncovém zařízení každého uživatele po návštěvě našich webových stránek automaticky zanechává tzv. remarketingový soubor cookie společnosti Google. Tento soubor se pak používá k zobrazování reklam odpovídajících vašim zájmům pomocí pseudonymního ID a na základě navštívených webových stránek. V kontextu zájmů se tak děje za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu, tj. zajištění optimálního fungování našich webových stránek na trhu.

Vaše údaje jsou dále zpracovávány pouze v případě, že společnosti Google udělíte souhlas s tím, aby spojila historii vašeho prohlížeče a používání aplikací s vaším účtem a použila informace z vašeho účtu Google k přizpůsobení reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude pak společnost Google používat vaše údaje v kombinaci s údaji služby Google Analytics za účelem vytvoření a definování seznamů publika pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem bude společnost Google dočasně kombinovat vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvářet tak publika.

Služba Google AdWords Remarketing je nabídkou společnosti Google LLC (www.google.pl). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí bylo zjištěno, že společnosti s certifikátem Privacy Shield zajišťují dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Soubory cookie remarketingu můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Informace o používání souborů cookie a příslušných nastaveních můžete získat také na webových stránkách Digital Advertising Alliance.

7. Zásuvné moduly sociálních médií

Používání zásuvných modulů sociálních sítí

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") webových stránek sociálních médií.

Při zobrazení našich webových stránek pomocí takového plug-inu se váš prohlížeč přímo připojí k webovým stránkám Facebooku, Googlu, Twitteru nebo Instagramu. Obsah plug-inu je odeslán konkrétním poskytovatelem služeb přímo do vašeho prohlížeče a je integrován do webové stránky. Díky takové integraci dostávají poskytovatelé služeb informaci o tom, že váš prohlížeč zobrazil naše webové stránky, i když nemáte profil nebo nejste aktuálně zaregistrováni u daného poskytovatele služeb. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem odesílány přímo na server konkrétního poskytovatele služeb (některé servery se nacházejí v USA) a tam jsou uchovávány. Pokud jste se přihlásili na webové stránky sociálních médií, poskytovatel služby bude moci vaši návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k vašemu profilu na konkrétní webové stránce sociálních médií. Pokud použijete určitý doplněk, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo "Sdílet", budou příslušné informace rovněž odeslány přímo na server konkrétního poskytovatele služeb a tam uchovávány. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na konkrétní webové stránce sociálního média a budou zobrazeny osobám, které jste přidali jako kontakty.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovateli služeb, jakož i možnosti kontaktování, vaše práva v tomto ohledu a možnost konfigurace nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb.

https://www.facebook.com/privacy/policy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Pokud si nepřejete, aby webové stránky sociálních médií přiřazovaly údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek přímo k vašemu profilu na dané webové stránce, budete se muset před návštěvou našich webových stránek z těchto stránek odhlásit. Můžete také zcela zabránit načítání jakýchkoli zásuvných modulů na webových stránkách pomocí vhodných rozšíření kompatibilních s vaším prohlížečem, např. blokování skriptů pomocí "NoScript" (http://noscript.net).

Videopluginy pro YouTube

Obsah jiných poskytovatelů služeb je integrován s touto webovou stránkou. Videopluginy pro YouTube poskytuje společnost Google Inc ("poskytovatel služeb"). Službu YouTube provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Pro videomateriály YouTube dostupné na našich webových stránkách byla aktivována rozšířená ochrana osobních údajů. To znamená, že YouTube neshromažďuje a neukládá informace o osobách, které navštíví webové stránky, pokud nespustí video.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovateli služeb, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnost konfigurace nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

8. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Máte právo získat zdarma informace o svých osobních údajích, které uchováváme, a právo požadovat jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, opravy, blokování nebo vymazání údajů, nebo pokud si přejete odvolat své souhlasy a vznést námitku proti používání konkrétních údajů, kontaktujte správce údajů: Horn Distribution S.A. Kurantów 34 02-873 Warszawa e-mail: gdpr@horn.eu

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

********************************************************************
Právo vznést námitku

Pokud v rámci zájmů zpracováváme vaše osobní údaje, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů za tímto účelem - s účinností do budoucna. Pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku. Pokud jsou údaje zpracovávány pro jiné účely, můžete vznést námitku pouze na základě svých konkrétních okolností.

Poté, co využijete práva vznést námitku, nebudeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud zpracování údajů neprobíhá za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby nároků.

Toto pravidlo se neuplatní, pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje pro výše uvedený účel dále zpracovávat.
********************************************************************