CZ cs
Menu

Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Autorská práva

Společnost Horn Distribution ve svých publikacích nepoužívá žádný materiál chráněný autorskými právy, a pokud to není možné, označuje obsah specifickými poznámkami o autorských právech. Vlastnictví veškerého obsahu vytvořeného společností Horn Distribution je vyhrazeno. Kopírování nebo používání materiálů, jako jsou schémata, fotografie, zvuky nebo texty v elektronické nebo tištěné podobě, není bez souhlasu autora povoleno.

Obsah

Společnost Horn Distribution nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a kvalitu prezentovaných informací. Odpovědnost společnosti Horn Distribution za škody jakéhokoli druhu způsobené používáním informací nebo které mohou souviset s používáním informací nebo s používáním nesprávných či neúplných informací je vyloučena. Prezentované informace nejsou nabídkou ve smyslu místních právních předpisů. Společnost Horn Distribution si vyhrazuje právo na změnu, dočasnou nedostupnost nebo odstranění celého zveřejněného obsahu nebo jeho části bez předchozího upozornění.

Odkazy a přesměrování

Společnost Horn Distribution neodpovídá za obsah jiných webových stránek, které nejsou pod kontrolou společnosti Horn Distribution a na které mohou tyto webové stránky odkazovat - pokud společnost Horn Distribution nemá úplné informace o případném nezákonném obsahu těchto stránek a není schopna zabránit návštěvníkům v prohlížení takových stránek. V případě jakýchkoli škod v důsledku použití informací na nich uvedených může být odpovědný pouze autor těchto stránek, nikoli osoba, která na tyto stránky odkazuje. Kromě toho společnost Horn Distribution neodpovídá za obsah zveřejněný uživateli diskusních fór, seznamů hostů nebo poštovních seznamů, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud má uživatel možnost zadat osobní nebo firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu), činí tak dobrovolně. Využívání a placení za dostupné služby je povoleno - a pokud je to technicky možné - bez poskytnutí osobních údajů nebo s poskytnutím anonymizovaných údajů či použitím přezdívek. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních čísel a e-mailových adres pro marketingové účely není povoleno. Osoby využívající tyto údaje k rozesílání nevyžádané pošty ponesou odpovědnost podle platných právních předpisů.

Platnost právních prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tato prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást online publikace, na kterou jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivá ustanovení těchto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nejsou v souladu s místními právními předpisy nebo nejsou formálně správná, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena.