CZ cs
Menu

Privacy statement

Zásady ochrany osobních údajů
Děkujeme za Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.  V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o nakládání s Vašimi údaji. Správcem Vašich dat je: HORN DISTRIBUTION (CZ) s.r.o. Pod Štěpem 35, 102 00 Praha e-mail: gdpr@horn.eu

1. Přístupové údaje a hosting
Naše internetové stránky lze navštěvovat bez uvádění svých osobních údajů. V případě každého zobrazení internetových stránek server automaticky ukládá pouze tzv. logy serveru, jako např. název požadovaného souboru, Vaši IP adresu, datum a hodinu zobrazení, množství odesílaných dat a dodavatele internetových služeb, který klade dotaz (přístupové údaje) a dále dokumentuje zobrazení stránky.

Tyto údaje jsou analyzovány výhradně pro zajištění řádného fungování stránek a zlepšení naší nabídky. Výše uvedené slouží – v rámci hodnocení zájmů – k zabezpečení našeho právně odůvodněného zájmu, který spočívá v řádném prezentování naší nabídky. Všechny přístupové údaje jsou odstraňovány ve lhůtě sedmi dnů od okamžiku ukončení Vaší návštěvy stránek.
Hostingové služby dodávané externím poskytovatelem služeb
V rámci pověření ke zpracování údajů - na naše nařízení provádí interní poskytovatel služeb pro nás služby v oblasti hostingu a prezentace internetových stránek. Všechny údaje, které – způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů – byly shromážděny v rámci využívání našich internetových stránek nebo ve formulářích stanovených pro tento účel v internetovém obchodě, jsou uchovávány na serverech tohoto poskytovatele služeb. Ke zpracování na jiných serverech dochází výhradně v rozsahu stanoveném v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Tento poskytovatel služeb má sídlo na území státu patřícího do Evropské unie nebo do Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a zpracovávání údajů pro realizaci smlouvy
Osobní údaje shromažďujeme tehdy, kdy nám je předáváte, podáváte svou objednávku nebo nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře, chatu nebo e-mailem). Povinná pole jsou označena jako taková, protože se týkají údajů, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy nebo posouzení věci, ve které nás kontaktujete. Bez jejich uvedení nelze dokončit objednávku nebo nás kontaktovat. To, jaké údaje jsou shromažďovány, vyplývá z formulářů, do nichž jsou údaje uváděny. Vámi uvedené údaje využíváme pro plnění smlouvy a odpovědi na Vaše dotazy. Po realizování smlouvy bude zpracování Vašich údajů omezeno a po uplynutí dob na uchovávání údajů požadovaných na základě daňových předpisů a zákona o účetnictví budou zrušeny, ledaže vyjádříte svůj souhlas s dalším využitím těchto údajů nebo si vyhradíme právo k jejich dalšímu využití v zákonně povolených případech, o čemž Vás v takové situaci informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3. Předávání údajů
Pro plnění smlouvy předáváme Vaše údaje zasilatelské firmě zabývající se dopravou, pokud je to nutné pro doručení objednaného zboží. V závislosti na tom, jakého dodavatele platebních služeb si vyberete při objednávce, předáváme kvůli realizaci platby platební údaje shromážděné za tímto účelem bankovní instituci obsluhující platbu a případně Vámi zvolenému dodavateli platebních služeb. Někteří dodavatelé platebních služeb shromažďují údaje samostatně, pokud si u nich založíte účet. V takových případech se je nutné v rámci objednávky přihlásit u dodavatele platebních služeb uvedením svých přístupových údajů. Tehdy jsou platné také zásady ochrany osobních údajů daného dodavatele platebních služeb.
Předávání údajů zasilatelské firmě
Pokud nám v průběhu nebo po podání objednávky poskytnete své údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla, předáme je zasilatelské firmě, aby Vás mohla kontaktovat před dodáním objednávky za účelem upozornění nebo dohodnutí dodání. Výše uvedené slouží k ochraně našeho právně odůvodněného zájmu, který spočívá v rychlé a řádné realizaci Vaší objednávky.

Výše uvedený souhlas může být kdykoli zrušen, zašlete-li nám příslušnou zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v bodu „Naše kontaktní údaje a Vaše práva" nebo zasláním zprávy přímo zasilatelské firmě na níže uvedenou kontaktní adresu. Po zrušení souhlasu odstraníme údaje, které jste za tímto účelem uvedli, pokud nevyjádříte výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů pro jiné účely, nebo pokud si nevyhradíme právo na další využití údajů v zákonně povolených případech, o čemž Vás v takové situaci informujeme v tomto prohlášení.

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Průmyslová 5619/1 586 01 Jihlava Czech Republic

4. E-Mail-Newsletter
Reklama zaslaná e-mailem po přihlášení se k odběru newsletterů
Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, budeme využívat údaje nezbytné pro tento účel nebo údaje, které nám předáte samostatně za účelem pravidelného zasílání našeho newsletteru elektronickou cestou na základě souhlasu, který nám poskytnete.
Příjem newsletterů můžete kdykoli zrušit, zašlete-li nám zprávu s příslušnou informací nebo využijete-li příslušný odkaz umístěný v newsletteru. Po zrušení registrace odstraníme Vaši e-mailovou adresu, pokud nevyjádříte výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů pro jiné účely, nebo pokud si nevyhradíme právo na další využívání údajů v zákonně povolených případech, o čemž Vás za takové situace informujeme v tomto prohlášení.
Newsletter je zasílán v rámci pověření ke zpracování údajů na naši žádost poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem předáváme Vaši e-mailovou adresu.
Tento poskytovatel služeb má sídlo na území státu patřícího do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

5. Cookies a provádění internetové analýzy
Abychom zvýšili atraktivitu našich webových stránek a umožnili využívat určité funkce pro zobrazování relevantních produktů nebo pro účely průzkumu trhu, používáme soubory tzv. cookies. Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho právně opodstatněného zájmu, spočívajícího na optimální prezentaci naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi používané cookies se vymazávají po ukončení relace internetového vyhledávače, tzn. po uzavření vyhledávače (tzv. relační - dočasné cookies). Jiné cookies se ve Vašem koncovém zařízení ukládají a umožňují nám rozeznat Váš vyhledávač při dalším vstupu na webové stránky (trvalé cookies). Doba uložení cookies je daná v nastavení cookies ve Vašem prohlížeči. Vyhledávač je možné nakonfigurovat tak, abyste dostávali informace o používání cookies a měli možnost rozhodování o jejich akceptaci nebo odmítnutí ve specifikovaných případech nebo zcela. Vyhledávače řídí nastavení cookies různými způsoby. V pomocném menu internetového vyhledávače najdete vysvětlení týkající se změn nastavení cookies. Tato vysvětlení jsou dostupná pod následujícími odkazy:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

V případě, že není k dispozici souhlas na využívání souborů cookies, může být omezena funkčnost naší webové stránky.
Tyto internetové stránky využívají v rámci služby Google Analytics (viz níže) též soubory cookies DoubleClick, které umožňují rozeznat Váš vyhledávač v případě využívání jiných webových stránek. Soubory cookies automaticky generují informace týkající se Vašeho využívání těchto webových stránek, tyto soubory jsou odesílány na server v USA a tam juloženy. Vzhledem k anonymizaci IP, která je na těchto webových stránkách aktivována, před odesláním dál do členských státu EU nebo do jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je Vaše IP adresa zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa zaslána na server v USA v úplné formě a je zkrácena tam. Anonymní adresa IP předávaná Vaším vyhledávačem v rámci nástroje Google Analytics není spojována s jinými daty Google.

Společnost Google tyto informace využije k sestavení zprávy o aktivitě na webových stránkách a za účelem poskytování jiných služeb spojených s využíváním webových stránek. Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho právně opodstatněného zájmu, spočívajícího na optimálním a efektivním působení našich webových stránek na trhu. Google poskytne výše uvedené informace třetím osobám, jestli to požadují právní předpisy nebo jestli tyto třetí osoby zpracovávají data na objednávku společnosti Google.

Služba Google Double Click je nabídkou společnosti Google LLC. (www.google.com).
Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je dostupný pod tym linkiem. V rámci smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato komise potvrdila přiměřenou úroveň ochrany dat pro podniky, které mají certifikát Privacy Shield.

Cookies DoubleClick můžete deaktivovat kliknutím na tento link. Dále si můžete vyhledat informace o použití cookies a o příslušných nastavení na webu Digital Advertising Alliance. Můžete též nakonfigurovat svůj vyhledávač tak, abyste dostávali informace o používání cookies a měli možnost rozhodování o jejich akceptaci nebo odmítnutí ve specifikovaných případech nebo zcela. V případě, že není k dispozici souhlas na využívání souborů cookies, může být omezena funkčnost naší webové stránky.
Použití nástroje Google (Universal) Analytics na provádění internetové analýzy
Naše webová stránka používá Google (Universal) Analytics, nástroj na provádění internetové analýzy společnosti Google Inc. (www.google.com). Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho právně opodstatněného zájmu, spočívajícího na optimální prezentaci naší nabídky. Google (Universal) Analytics využívá metody, které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek - například soubory cookies. Automaticky shromážděné informace týkající se Vašeho využívání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server v USA a tam jsou uloženy. Vzhledem k anonymizaci IP, která je na těchto webových stránkách aktivována, před odesláním dál do členských státu EU nebo do jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je Vaše IP adresa zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa zaslána na server v USA v úplné formě a je zkrácena tam. Anonymní adresa IP předávaná Vaším vyhledávačem v rámci nástroje Google Analytics není obecně spojována s jinými daty Google.

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je dostupný pod tym linkiem. V rámci smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato komise potvrdila přiměřenou úroveň ochrany dat pro podniky, které mají certifikát Privacy Shield.

Můžete zabránit registraci údajů shromážděných soubory cookies při používání našeho webu (včetně Vaší IP adresy) společností Google, i zpracování těchto údajů společností Google, jestliže si stáhnete a nainstalujete do vyhledávače plugin umístěný pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternativně – místo instalace pluginu do vyhledávače můžete též kliknout na tento link a vypnete tak na našich webových stránkách shromažďování dat službou Google Analytics. Na Vašem koncovém zařízení tak bude zapsán soubor cookie opt-out. Pokud soubory cookies odstraníte, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz.

6. Reklama pomocí e-marketingu
Google AdWords Remarketing
Pomocí služby Google Adwords propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání třetích osob. Za tímto účelem se při návštěvě našeho webu v zařízení každého návštěvníka automaticky ponechá soubor zvaný Remarketing cookie společnosti Google, který pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazování reklam podložených projeveným zájmem. Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho právně opodstatněného zájmu, spočívajícího na optimálním působení našich webových stránek na trhu.

Další zpracování dat probíhá pouze v případě, že jste projevili souhlas s tím, že společnost Google spojuje historii vyhledávání a používání aplikace s Vaším účtem a využívá informace z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se zobrazují na webových stránkách. Pokud v tomto případě budete při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ve službě Google, společnost Google využije Vaše data spolu s daty služby Google Analytics za účelem vytvoření a definování seznamu cílových skupin pro remarketing na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně spojuje Vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytváří tak cílové skupiny.

Služba Google AdWords Remarketing je v nabídce společnosti Google LLC (www.google.pl). Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je dostupný pod podanym linkiem. V rámci smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato komise potvrdila přiměřenou úroveň ochrany dat pro podniky, které mají certifikát Privacy Shield.

Cookies používané k remarketingu můžete deaktivovat kliknutím na tento link. Dále si můžete vyhledat informace o použití cookies a o příslušných nastavení na webu Digital Advertising Alliance.

Alternativně můžete vypnout používání cookies pomocí poskytovatelů služeb třetích stran tím, že navštívíte web pro provedení příslušné deaktivace (Network Advertising Initiative).

7. Pluginy pro sociální sítě
Využívání pluginů sociálních sítí
Na našich webových stránkách se používají.tzv. pluginy sociálních sítí („pluginy“) služeb sociálních sítí.
Po zobrazení našich webových stránek, které obsahují takový plugin, naváže Váš vyhledávač bezprostřední spojení se servery Facebook, Google, Twitter nebo Třistagramový. Obsah pluginu je předáván daným poskytovatelem služeb bezprostředně do Vašeho vyhledávače a je integrován do webových stránek. Díky této integraci obdrží poskytovatelé služeb informaci, že Vaš vyhledávač zobrazil naše webové stránky i v případě, že u daného poskytovatele služeb nemáte profil nebo nejste právě přihlášeni. Tato informace (současně s adresou IP) je Vaším vyhledávačem bezprostředně posílána na server daného poskytovatele služeb (některé servery se nacházejí v USA) a tam se tato informace uchovává. Pokud jste přihlášeni na jeden ze serverů sociálních sítí, potom poskytovatel služeb má možnost přiřadit návštěvu našich webových stránek do Vašeho profilu v dané službě sociálních sítí. Pokud využijete daného pluginu, např. kliknutím na tlačítko „to se mi líbí” nebo tlačítko „Zpřístupni”, potom příslušná informace bude též bezprostředně zaslaná na server daného poskytovatele služeb a tam uložena. Tyto informace budou též publikovány v dané sociální síti a budou se zobrazovat osobám vedeným jako Vaše kontakty.
Účel a rozsah shromažďování dat a jejich dalšího zpracování a využívání poskytovateli služeb a Vaše práva v této oblasti a možnosti týkající se nastavení poskytujících Vám ochranu soukromí jsou uvedeny v zásadách společnosti Google pro ochranu soukromí poskytovatelů služeb.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Pokud nechcete, aby služby sociálních sítí přiřazovaly data shromážděná v průběhu návštěv našich webových stránek bezprostředně Vašemu profilu, musíte se před návštěvou našich stránek z této služby odhlásit. Můžete též zcela znemožnit načítání pluginů na webu tím, že použijete příslušné rozšíření Vašeho prohlížeče, např. blokování skriptů pomocí doplňku „NoScript“ (http://noscript.net/)."
Video pluginy pro Youtube
Do této webové stránky je integrován obsah dalších poskytovatelů služeb. Video pluginy pro Youtube zpřístupňuje společnost Google Inc („Poskytovatel služeb”). Službu Youtube poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V případě video materiálů z Youtube dostupných na našich webových stránkách je aktivována rozšířená ochrana osobních dat. Znamená to, že Youtube nenačítá a neukládá informace o osobách navštěvujících webové stránky, pouze tak činí v případě, že video spustíte.
Účel a rozsah shromažďování dat a jejich dalšího zpracování a využívání poskytovateli služeb a Vaše práva v oblasti a možnosti týkající se nastavení poskytujících Vám ochranu soukromí jsou uvedeny v polityce prywatności Google.

8. Naše kontaktní data a Vaše práva
Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy, máte právo je opravovat, omezit zpracování, odstranit nebo přenášet.

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování a využívání Vašich osobních dat jejich oprav, blokování nebo vymazání a za účelem odvolání udělených souhlasů nebo vznesení námitek proti využívání uvedených dat prosíme kontaktujte správce dat:  HORN DISTRIBUTION (CZ) s.r.o. Pod Štěpem 35, 102 00 Praha e-mail: gdpr@horn.eu

Dále máte právo předložit stížnost příslušnému dozorčímu orgánu.

*******************************************************************
Právo na vznesení námitek
Pokud způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - zpracováváme osobní data za účelem zabezpečení našich právě odůvodněných zájmů, můžete v tomto případě vznést námitky vůči takovému zpracování dat pro tyto účely - s budoucím účinkem. Pokud cílem zpracování dat je přímý marketing, můžete uplatnit právo vznést námitku kdykoliv. Pokud zpracování dat má jiné cíle, můžete vznést námitky pouze z příčin vyplývajících z Vaší konkrétní situace.

Po Vašem využití práva na námitky nebudeme pokračovat ve zpracovávání Vašich osobních dat, opačně pouze v případě, že prokážeme existenci platných právně podložených důvodů ke zpracování a tyto důvody budou nadřazeny Vaším zájmům a právům nebo když zpracování má sloužit vymáhání, provádění nebo obhajobě právních nároků.

Výše uvedené neplatí, jestliže jsou data zpracovávána pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme za výše uvedeným účelem pokračovat ve zpracovávání Vašich dat.